Serck Audco er verdens største produsent av trykkbalanserte pluggventiler. Det har de blitt gjennom en sterk satsning på teknologi og strømlinjeforming av hele produksjonsdelen. NORSOK M-650 godkjenning for kvalifisering av produsenter av spesielle materialer som Duplex, Superduplex og 6MO.