Ellingsen-gruppen

Ellingsen-gruppen består av selskapene Ellingsen Instruments (Haakon Ellingsen AS), Ellingsen Systems AS og Ellingsen Indutech AS.
Ellingsen-gruppen leverer produkter innen ventiler, aktuering, instrumentering, pumper og avanserte systemløsninger til olje & gass, marine og landbasert industri. Vi kombinerer høy kvalitet med lang erfaring slik at vi designer og leverer de mest fordelaktige løsningene til våre kunder.

Ellingsen-gruppen har et meget variert og avansert produktspekter innen pneumatikk, hydraulikk og instrumenteringsutstyr, bestående av håndplukkede produkter fra velrenommerte internasjonale produsenter. I tillegg kommer egenutviklede produkter og systemer.

Kontakt oss:

Ellingsen Instruments
(Haakon Ellingsen AS)

Hovedkontor Skui:
Besøksadresse: Årenga 8
N-1340 Skui
Postadresse: PB 184, N-1309 Rud
Tlf.: +47 67 15 12 00
www.ellingseninstruments.no
sales@ellingseninstruments.no

                                 

Ellingsen Instruments
(Haakon Ellingsen AS)

Avdelingskontor Bergen:
Besøksadresse: Bleivassvegen 103
N-5347 Ågotnes
Postadresse: PB 14, N-5346 Ågotnes
Tlf.: +47 56 31 43 40 
www.ellingseninstruments.no
sales@ellingseninstruments.no

  
Ellingsen Systems AS

Adresse: Tangen 11
N-4072 Randaberg
Tlf.: +47 51 41 90 53
www.ellingsensystems.no

Ellingsen Indutech AS

Besøksadresse: Årenga 8, N-1340 Skui
Postadresse: PB: 184, N-1309 Rud
Tlf.: +47 67 15 12 00
www.ellingsenindutech.no