Ny distributør av Hydrovac Oil Purifier

Ellingsen Instruments har nylig inngått en distributøravtale med Semco Maritime A/S i Danmark, som da blir hoveddistributør i Danmark for våre Hydrovac produkter.

Tonny Popescu, Operation Manager i Semco Maritime, anser at HydrovacTM-produktene passer godt inn i Semcos portefølje. - Rensing og gjenbruk av olje er et naturlig skritt ift vårt samfunns generelle retning mot en sirkulær økonomi der vi resirkulerer ting på en fornuftig måte, mener Tonny Popescu.   

Semco_2.jpg

Fra venstre: Tonny Popescu/Semco Maritime, Knut H Grønback/Ellingsen Instruments og Jon Fuhre/Ellingsen Instruments.

Semco Maritime A/S er et internasjonalt engineeringsselskap som leverer produkter og løsninger innen energisektoren. Semco Maritime har hovedkontor i Esbjerg og avdelinger i Norge, USA, UK, Dubai og Singapore. Totalt har konsernet ca. 1500 medarbeidere.